Lyrics Cosmos People 宇宙人 – Yi Zhuo Cai 一桌菜 Taste of Home

 
Lyrics Cosmos People 宇宙人 – Yi Zhuo Cai 一桌菜 Taste of Home

一工一工過一工
一站一站過一站
蹛佇樓頂唱著我的夢、
毋敢講出的思念

越頭看 你的形影
相片內的彼暗
這碼你敢是穿著仝一領衫

無論成功抑是失敗
轉去的時陣攏有一桌菜
親像細漢時無啥憂愁
一頓腥臊換來規年的溫暖

無論未來是啥安排
轉去的時陣攏有你的等待
等待聽我的故事
歡喜悲傷你攏瞭解

一工一工過一工
一站一站過一站
蹛佇樓頂唱著我的夢
毋敢講出的思念

越頭看 你的形影
相片內的彼暗
這碼你敢是穿著仝一領衫

無論成功抑是失敗
轉去的時陣攏有一桌菜
親像細漢時無啥憂愁
一頓腥臊換來規年的溫暖

無論未來是啥安排
轉去的時陣攏有你的等待
等待聽我的故事
歡喜悲傷你攏瞭解

無論成功抑是失敗
有你的時陣攏有一桌菜
親像細漢時無啥憂愁
一工三頓我攏當做是應該

將來的路有媠有䆀
轉去的時陣攏有你咧等待
等待聽我的故事
歡喜悲傷你攏瞭解

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Check This Popular Songs:
Pinyin Lyrics A Han 阿涵 – Shi Mian 失眠
Pinyin Lyrics Ren Ran 任然 – Ran Hou Ne 然後呢

Lyrics Cosmos People 宇宙人 – Yi Zhuo Cai 一桌菜 Taste of Home

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Cosmos People 宇宙人 [ 一桌菜 Taste of Home ] Official Music Video