Pinyin Lyrics Gao Xiang Peng (高向鵬) – 雨中情綿綿 (Yu Zhong Qing Mian Mian) (& 鄧詠家) 歌词

 
Pinyin Lyrics Gao Xiang Peng (高向鵬) – 雨中情綿綿 (Yu Zhong Qing Mian Mian) (& 鄧詠家) 歌词

Singer: Gao Xiang Peng (高向鵬)
Title: 雨中情綿綿 (Yu Zhong Qing Mian Mian) (& 鄧詠家)

(女)今夜的雨又擱落歸暝,親像過去咱兩人分開彼一暝
(Nu) jinye de yu you ge luo gui ming, qin xiang guoqu zan liang ren fenkai bi yi ming
(男)窗內的我又擱睏抹去,相起過去咱兩人雨中情綿綿
(nan) chuang nei de wo you ge kun mo qu, xiang qi guoqu zan liang ren yuzhong qing mianmian
(女)啊哈愛你愛你我愛你,愛你愛甲目屎滴
(nu) a ha ai ni ai ni wo ai ni, ai ni aijia mu shi di
自從你來離開,目屎伴我渡日子
zicong ni lai likai, mu shi ban wo du rizi

親像今夜的雨水落抹離,望你返來阮身邊
qin xiang jinye de yushui luo mo li, wang ni fan lai ruan shenbian
(男)啊哈我想你我想你,想你想欲倒返去
(nan) a ha wo xiang ni wo xiang ni, xiang ni xiang yu dao fan qu
返去你身邊,乎我來陪伴你,我會乎你過著快樂的日子
fan qu ni shenbian, hu wo lai peiban ni, wo hui hu niguozhe kuaile de rizi
(合)甲你重溫雨中情綿綿
(he) jia ni chong wen yuzhong qing mianmian

(女)今夜的雨又擱落歸暝,親像過去咱兩人分開彼一暝
(nu) jinye de yu you ge luo gui ming, qin xiang guoqu zan liang ren fenkai bi yi ming
(男)窗內的我又擱睏抹去,相起過去咱兩人雨中情綿綿
(nan) chuang nei de wo you ge kun mo qu, xiang qi guoqu zan liang ren yuzhong qing mianmian
(女)啊哈愛你愛你我愛你,愛你愛甲目屎滴
(nu) a ha ai ni ai ni wo ai ni, ai ni aijia mu shi di
自從你來離開,目屎伴我渡日子
zicong ni lai likai, mu shi ban wo du rizi

親像今夜的雨水落抹離,望你返來阮身邊
qin xiang jinye de yushui luo mo li, wang ni fan lai ruan shenbian
(男)啊哈我想你我想你,想你想欲倒返去
(nan) a ha wo xiang ni wo xiang ni, xiang ni xiang yu dao fan qu
返去你身邊,乎我來陪伴你,我會乎你過著快樂的日子
fan qu ni shenbian, hu wo lai peiban ni, wo hui hu niguozhe kuaile de rizi
(合)甲你重溫雨中情綿綿
(he) jia ni chong wen yuzhong qing mianmian

(女)啊哈愛你愛你我愛你,愛你愛甲目屎滴
(nu) a ha ai ni ai ni wo ai ni, ai ni aijia mu shi di
自從你來離開,目屎伴我渡日子
zicong ni lai likai, mu shi ban wo du rizi
親像今夜的雨水落抹離,望你返來阮身邊
qin xiang jinye de yushui luo mo li, wang ni fan lai ruan shenbian
(男)啊哈我想你我想你,想你想欲倒返去
(nan) a ha wo xiang ni wo xiang ni, xiang ni xiang yu dao fan qu

返去你身邊,乎我來陪伴你,我會乎你過著快樂的日子
fan qu ni shenbian, hu wo lai peiban ni, wo hui hu niguozhe kuaile de rizi
(合)甲你重溫雨中情綿綿,甲你重溫雨中情綿綿
(he) jia ni chong wen yuzhong qing mianmian, jia ni chong wen yuzhong qing mianmian
——————————————--
《雨中情綿綿》Hōo-tiong Tsîng Mî-mî
“yuzhong qing mianmian”Hoo-tiong Tsing Mi-mi

高向鵬Ko Hiòng-phîng
gaoxiangpeng Ko Hiong-phing
鄧詠家 Tīng Īng-ka
dengyongjia Ting Ing-ka
女)
nu)
今夜的雨
jinye de yu

kim-iā ê hōo
kim-ia e hoo
又閣落規暝
you ge luo gui ming
iū-koh lo̍h kui-mî
iu-koh lo̍h kui-mi
親像過去
qin xiang guoqu

tshin-tshiūnn kuè-khì
tshin-tshiunn kue-khi
咱兩人分開
zan liang ren fenkai
lán nn̄g-lâng hun-khui
lan nn̄g-lang hun-khui
彼一暝
bi yi ming

hit tsi̍t-mî
hit tsi̍t-mi
男)
nan)
窗內的我
chuang nei de wo
thang-lāi ê guá
thang-lai e gua

又閣睏袂去
you ge kun mei qu
iū-koh khùn buē khì
iu-koh khun bue khi
想起過去
xiangqi guoqu
siūnn-khí kuè-khì
siunn-khi kue-khi

咱兩人
zan liang ren
lán nn̄g-lâng
lan nn̄g-lang
雨中情綿綿
yuzhong qing mianmian
hōo-tiong tsîng mî-mî
hoo-tiong tsing mi-mi

女)
nu)
啊~愛你
a ~ai ni
ah~ ài lí
ah~ ai li
愛你
ai ni

ài lí
ai li
我愛你
wo ai ni
guá ài lí
gua ai li
愛你愛甲目屎滴
ai ni aijia mu shi di

ài lí ài kah ba̍k-sái tih
ai li ai kah ba̍k-sai tih
自從你來離開
zicong ni lai likai
tsū-tsiông lí lâi lī-khui
tsu-tsiong li lai li-khui
目屎伴我度日子
mu shi ban wo du rizi

ba̍k-sái phuānn guá tōo ji̍t-tsí
ba̍k-sai phuann gua too ji̍t-tsi
親像今夜的雨水
qin xiang jinye de yushui
tshin-tshiūnn kim-iā ê hōo-tsuí
tshin-tshiunn kim-ia e hoo-tsui
落袂離
luo mei li

lo̍h buē-lī
lo̍h bue-li
望你轉來阮身邊
wang ni zhuan lai ruan shenbian
bāng lí tńg-lâi gún sin-pinn
bang li tng-lai gun sin-pinn
男)
nan)

啊~我想你
a ~wo xiang ni
ah~ guá siūnn lí
ah~ gua siunn li
我想你
wo xiang ni
guá siūnn lí
gua siunn li

想你想欲倒轉去
xiang ni xiang yu dao zhuan qu
siūnn lí siūnn-beh tò-tńg--khì
siunn li siunn-beh to-tng--khi
轉去你身邊
zhuan qu ni shenbian
tńg-khì lí sin-pinn
tng-khi li sin-pinn

予我來陪伴你
yu wo lai peiban ni
hōo guá lâi puê-phuānn lí
hoo gua lai pue-phuann li
我會予你過著
wo hui yu niguozhe
guá ē hōo lí kuè tio̍h
gua e hoo li kue tio̍h

快樂的日子
kuaile de rizi
khuài-lo̍k ê ji̍t-tsí
khuai-lo̍k e ji̍t-tsi
合)
he)
佮你重溫
ge ni chong wen

kah lí tiông-un
kah li tiong-un
雨中情綿綿
yuzhong qing mianmian
hōo-tiong tsîng mî-mî
hoo-tiong tsing mi-mi

合)
he)
佮你重溫
ge ni chong wen
kah lí tiông-un
kah li tiong-un
雨中情綿綿
yuzhong qing mianmian

hōo-tiong tsîng mî-mî
hoo-tiong tsing mi-mi
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
Ye Qu (曳取) - Perfect Tide(海澱人 Remix)

Pinyin Lyrics
兄弟本色 - Got Your Back

雨中情綿綿 (Yu Zhong Qing Mian Mian) (& 鄧詠家) – English Translation

(Female) Tonight’s rain has fallen back and returned, just like we were separated from each other in the past.
(Male) I was too sleepy in the window and wiped it out, and we are in love in the rain.
(Female) Aha, I love you, I love you, I love you, I love you
Since you came and left, your sh#t has been with me

dear like the rain tonight, I hope you come back to Ruan
(Male) Aha, I miss you, I miss you, I miss you and want to go back
Go back to you, I will be with you, I will care for you to live a happy life
(Here) A, you relive the love in the rain

(Female) Tonight’s rain has fallen back and returned, just like we were separated from each other in the past.
(Male) I was too sleepy in the window and wiped it out, and we are in love in the rain.
(Female) Aha, I love you, I love you, I love you, I love you
Since you came and left, your sh#t has been with me

dear like the rain tonight, I hope you come back to Ruan
(Male) Aha, I miss you, I miss you, I miss you and want to go back
Go back to you, I will be with you, I will care for you to live a happy life
(Here) A, you relive the love in the rain

(Female) Aha, I love you, I love you, I love you, I love you
Since you came and left, your sh#t has been with me
Like tonight’s rain, I hope you come back to Ruan
(Male) Aha, I miss you, I miss you, I miss you and want to go back

go back to you, I will be with you, I will care for you to live a happy life
(Close) A, you relive the love in the rain, A, you relive the love in the rain
——————————————--
“Love in the Rain” Hōo-tiong Tsîng Mî-mî

Ko Hiòng-phîng
Deng Yongjia Tīng Īng-ka
Female)
Rain tonight

kim-iā ê hōo
You Ge Luo Gui Min
iū-koh lo̍h kui-mî
Like the past

tshin-tshiūnn kuè-khì
We separate
lán nn ̄g-lâng hun-khui
Bi Yimin

hit tsi̍t-mî
male)
Me in the window
thang-lāi ê guá

You Ge sleepy
iū-koh khùn buē khì
Think of the past
siūnn-khí kuè-khì

The two of us
lán nn ̄g-lâng
Love in the rain
hōo-tiong tsîng mî-mî

Female)
Ah~ love you
ah~ ài lí
love you

ài lí
I love you
guá ài lí
Love you

ài lí ài kah ba̍k-sái tih
Since you came and left
tsū-tsiông lí lâi lī-khui
My sh#t stays with me

ba̍k-sái phuānn guá tōo ji̍t-tsí
Like the rain tonight
tshin-tshiūnn kim-iā ê hōo-tsuí
Fall apart

lo̍h buē-lī
I hope you turn to Ruan
bāng lí tńg-lâi gún sin-pinn
male)

Ah~ I miss you
ah~ guá siūnn lí
I miss you
guá siūnn lí

I miss you
siūnn lí siūnn-beh tò-tńg--khì
Turn to you
tńg-khì lí sin-pinn

Let me stay with you
hōo guá lâi puê-phuānn lí
I will live it for you
guá ē hōo lí kuè tio̍h

Happy days
khuài-lo̍k ê ji̍t-tsí
Together)
You revisit

kah lí tiông-un
Love in the rain
hōo-tiong tsîng mî-mî

Together)
You revisit
kah lí tiông-un
Love in the rain

hōo-tiong tsîng mî-mî
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics Gao Xiang Peng (高向鵬) – 雨中情綿綿 (Yu Zhong Qing Mian Mian) (& 鄧詠家) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
高向鵬&鄧詠家 - 雨中情綿綿MV