Pinyin Lyrics Fang Qian Yu (方千玉) – 布袋港之戀 (Bu Dai Gang Zhi Lian) (& 蔡義德) 歌词

 
布袋港之戀 (Bu Dai Gang Zhi Lian) (& 蔡義德) Lyrics – Fang Qian Yu (方千玉)

Singer: Fang Qian Yu (方千玉)
Title: 布袋港之戀 (Bu Dai Gang Zhi Lian) (& 蔡義德)

七點檔忠孝節義片尾曲
Qi dian dang zhongxiao jieyi pianwei qu
(男) 窗外雨聲擾亂心稀微 又是寂寞的暗暝
(nan) chuangwai yu sheng raoluan xin xi wei you shi jimo de an ming
(女) 雨水滴答滴引阮閣想起 佮你分開彼一暝
(nu) yushui dida di yin ruan ge xiangqi ge ni fenkai bi yi ming
(男) 想起布袋港的海岸邊 有你咱的情詩
(nan) xiangqi budai gang di hai’an bian you ni zan de qingshi

(女) 雖然你啊你無踮阮身邊 思戀的人相逢等何時
(nu) suiran ni a ni wu dian ruan shenbian silian de ren xiangfeng deng heshi
(男) 啊想來想去想來想去 想佮睏袂去
(nan) a xianglai xiang qu xianglai xiang qu xiang ge kun mei qu
(女) 痴情的人無藥醫
(nu) chiqing de ren wu yao yi
(男) 啊想來想去想來想去 無緣彼个伊
(nan) a xianglai xiang qu xianglai xiang qu wuyuan bi ge yi

(女) 初戀的情景夜夜纏
(nu) chulian de qingjing ye ye chan
(女) 薄情的人來虛情假意 (男) 時常醉在無你的深更
(nu) boqing de ren lai xu qing jiayi (nan) shichang zui zai wu ni de shen geng
(女) 難忘的過去甜言蜜語 (男) 哪會來為情病相思
(nu) nanwang de guoqu tianyanmiyu (nan) nahui lai wei qing bing xiangsi
*(合) 雖然我佮你 分開遮濟年
*(he) suiran wo ge ni fenkai zhe ji nian

我猶原會來想起你
wo youyuan hui lai xiangqi ni
——————————————
20574/《布袋港之戀》Pòo-tē-káng tsi Luân
20574/“budai gang zhi lian”Poo-te-kang tsi Luan
方千玉Png Tshian-gio̍k
fang qian yu Png Tshian-gio̍k

蔡義德Tshuà Gī-tik
caiyide Tshua Gi-tik
男)
nan)
窗外雨聲
chuangwai yu sheng
thang-guā hōo-siann

擾亂心稀微
raoluan xin xi wei
jiáu-luān sim hi-bî
又是寂寞的暗暝
you shi jimo de an ming
iū sī tsi̍k-bo̍k ê àm-mî

女)
nu)
雨水滴答滴
yushui dida di
hōo-tsuí tih-tah-tih
引阮閣想起
yin ruan ge xiangqi

ín gún koh siūnn-khí
佮你分開彼一暝
ge ni fenkai bi yi ming
kah lí hun-khui hit-tsi̍t-mî
男)
nan)

想起布袋港的海岸邊
xiangqi budai gang di hai’an bian
siūnn-khí Pòo-tē-káng ê hái-huānn pinn
有你咱的情詩
you ni zan de qingshi
ū lí lán ê tsîng-si

女)
nu)
雖然你啊你
suiran ni a ni
sui-jiân lí–ah lí
無踮阮身邊
wu dian ruan shenbian

bô tiàm gún sin-pinn
思戀的人
silian de ren
su-luân ê lâng
相逢等何時
xiangfeng deng heshi

siong-hông tán hô-sî
男)
nan)
啊~想來想去
a ~xianglai xiang qu
ah~ siūnn-lâi-siūnn-khì

想來想去
xianglai xiang qu
siūnn-lâi-siūnn-khì
想甲睏袂去
xiang jia kun mei qu
siūnn kah khùn buē-khì

女)
nu)
痴情的人
chiqing de ren
tshi-tsîng ê lâng
無藥醫
wu yao yi

bô io̍h i
男)
nan)
啊~想來想去
a ~xianglai xiang qu
ah~ siūnn-lâi-siūnn-khì

想來想去
xianglai xiang qu
siūnn-lâi-siūnn-khì
無緣彼个伊
wuyuan bi ge yi
bô-iân hit ê i

女)
nu)
初戀的情景
chulian de qingjing
tshoo-luân ê tsîng-kíng
夜夜纏
ye ye chan

iā-iā tînn
女)
nu)
薄情的人
boqing de ren
po̍k-tsîng ê lâng

來虛情假意
lai xu qing jiayi
lâi hi-tsîng ké-ì
男)
nan)
時常醉在
shichang zui zai

sî-siông tsuì tsāi
無你的深更
wu ni de shen geng
bô lí ê tshim-kinn
女)
nu)

難忘的過去
nanwang de guoqu
lân-bōng ê kuè-khì
甜言蜜語
tianyanmiyu
tinn-giân bi̍t-gí

男)
nan)
哪會來為情
nahui lai wei qing
ná ē lâi uī tsîng
病相思
bing xiangsi

pīnn-siunn-si

合)
he)
雖然我佮你
suiran wo ge ni

sui-jiân guá kah lí
分開遮濟年
fenkai zhe ji nian
hun-khui tsiah tsuē nî
我猶原會來想起你
wo youyuan hui lai xiangqi ni

guá iu-guân ē lâi siūnn-khí lí
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
Chi Yu (池鱼) - 谁家 (Shei Jia)

Pinyin Lyrics
方-FONG - 自由的資格 (Zi You De Zi Ge)

布袋港之戀 (Bu Dai Gang Zhi Lian) (& 蔡義德) – English Translation

At the seven o’clock, the ending song of the loyalty and filial piety festival
(Male) The sound of rain outside the window disrupts the heart and is a lonely darkness
(Female) Rain Drop Drip Leading Ruan Ge’s remembered you 佮 You separated from the other 暝
(Male) Think of your love poem on the coast of the Port Port

(Female) Although you have no one who is in love with Ruan, you have to wait for when you meet
(Male) Ah, think about going to think about it
(Female) Infatible people have no medicine
(Male) Ah, think about going to think about going to the one to missed each other

(Female) The scene of first love is entangled at night and night
(Female) Thin -passionate people come to love and false (male) often drunk in the depth of no you
(Female) Unforgettable past sweet words (male) How can I come to love acacia for emotional illness
*(Fore), although I am 开 开

I am still coming to think of you
———————————————————————————————————————————————-
20574/”Love of Port Port” pòo-tē-káng tsi luân
Fang Qianyu PNG TSHIAN-GIO̍K

Cai Yide Tshuà gī-tik
male)
Rain outside the window
Thang-guā hōo-siann

Disturb
jiáu-luān sim hi-b j
It’s a lonely darkness again
Iū sī tsibk-bo̍kê àm-mî

female)
Rain dripping
hōo-TSUí TiH-TAH-TIH
Quoting Ruan Ge’s remembered

ín gún koh siūnn-khí
暝 佮 佮 佮 开 开
KAH Lí Hun-KHUI HIT-TSI̍T-Mî
male)

Think of the coast of Budbao Port
siūnn-khí pòo-tē-káng ê hái-huānn pinn
Have your love poem
ū lí lán î TSîng-Si

female)
Although you, you, you
sui-jiín lí-ah lí
Non -tent

bô tiàm gún sin-poinn
Pamper
su-luân â llng
When you meet

Siong-H tng Tán Hô-S s
male)
Ah ~ come and think about it
ah ~ siūnn-l si-siūnn-khì

Think about it
siūnn-lsi-siūnn-khì
Want to go to the trap
siūnn kah khùn buē-khì

female)
Infatuated
TSHI-TSêng ê Lâng
No medicine

Bô IO̍h i
male)
Ah ~ come and think about it
ah ~ siūnn-l si-siūnn-khì

Think about it
siūnn-lsi-siūnn-khì
Makeless and Yiyi
Bô-I hn Hit â i

female)
First Love Scenery
tshoo-luênê TSîng-kíng
Night and night

Iā-iā t inn
female)
Passionate
POîK-TSêng ê Lâng

Come and hypocritical
lâi hi-ts ng ké-ì
male)
Often drunk

sî-siông tsuì tsāi
No depth more
bô lí ê Tshim-Kinn
female)

Unforgettable past
lân-bōng k kuè-khì
sweet Nothing
tinn-gi̍n bi-t-gí

male)
How can you come to love
náē lâi uī tsîng
Acacia

pīnn-siunn-si

combine)
Although I am 佮 you

sui-jiun guá kah lí
Separate
hun-khui tsiah tsuē nî
I am still coming to think of you

Guá IU-GUēn ē lâi siūnn-khí lí
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics Fang Qian Yu (方千玉) – 布袋港之戀 (Bu Dai Gang Zhi Lian) (& 蔡義德) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases