Pinyin Lyrics 倒悬的橘子, A Lu Ren (A路人), 枪弹轨迹, 深色海带鱼 – 大唐Gang (Da Tanggang) 歌词

 
大唐Gang (Da Tanggang) Lyrics – 倒悬的橘子, A Lu Ren (A路人), 枪弹轨迹, 深色海带鱼

Singer: 倒悬的橘子, A Lu Ren (A路人), 枪弹轨迹, 深色海带鱼
Title: 大唐Gang (Da Tanggang)

我是东土大唐而来
Wo shi dong tu da tang er lai

Read more