Pinyin Lyrics Er Jia (二嘉), Yu Tong (于潼), 刘亦心(可乐就是力量), 小峰峰(陈峰) – 此地无银二百两 (Ci De Wu Yin Er Bai Liang) 歌词

 
此地无银二百两 (Ci De Wu Yin Er Bai Liang) Lyrics – Er Jia (二嘉), Yu Tong (于潼), 刘亦心(可乐就是力量), 小峰峰(陈峰)

Singer: Er Jia (二嘉), Yu Tong (于潼), 刘亦心(可乐就是力量), 小峰峰(陈峰)
Title: 此地无银二百两 (Ci De Wu Yin Er Bai Liang)

此地无银二百两
Cidi wu yin erbai liang

Read more