Pinyin Lyrics 十二大美女 – 一定要成功 (Yi Ding Yao Cheng Gong) 歌词

十二大美女~经典怀旧 哔哩哔哩 - 台湾泳装海底十二大美女 - 王彩桦 鲍悦君 湛蓉 李珈慧 方诗婷 陈凤祥 苏晓珍 黄美凤 吴芬燕 何婉绮 李金壖 邓琪

Pinyin Lyrics 十二大美女 – 一定要成功 (Yi Ding Yao Cheng Gong) 歌词

Singer: 十二大美女
Title: 一定要成功 (Yi Ding Yao Cheng Gong)

因为有你的看重
Yinwei you ni de kanzhong
Continue reading “Pinyin Lyrics 十二大美女 – 一定要成功 (Yi Ding Yao Cheng Gong) 歌词”