Pinyin Lyrics 半是蜜糖半是伤 – 半是蜜糖半是伤插曲 (Ban Shi Mi Tang Ban Shi Shang Cha Qu) 歌词

Pinyin Lyrics 半是蜜糖半是伤 – 半是蜜糖半是伤插曲 (Ban Shi Mi Tang Ban Shi Shang Cha Qu) 歌词

Singer: 半是蜜糖半是伤
Title: 半是蜜糖半是伤插曲 (Ban Shi Mi Tang Ban Shi Shang Cha Qu)

影视剧《半是蜜糖半是伤》插曲
Yingshi ju “ban shi mi tang ban shi shang” chaqu
Continue reading “Pinyin Lyrics 半是蜜糖半是伤 – 半是蜜糖半是伤插曲 (Ban Shi Mi Tang Ban Shi Shang Cha Qu) 歌词”