Pinyin Lyrics 华语群星 – 中国人民警察警歌 (Zhong Guo Ren Min Jing Cha Jing Ge) 歌词

[英雄之歌]歌曲《中国人民警察警歌》 演唱:全国公安百佳刑警 | CCTV

Pinyin Lyrics 华语群星 – 中国人民警察警歌 (Zhong Guo Ren Min Jing Cha Jing Ge) 歌词

Singer: 华语群星
Title: 中国人民警察警歌 (Zhong Guo Ren Min Jing Cha Jing Ge)

伟大的祖国赋予我使命
Weida de zuguo fuyu wo shiming

Read more