Pinyin Lyrics 南征北戰 – 生來倔強 (Sheng Lai Jue Qiang) 歌词

南征北戰NZBZ - 生來倔強『我不再是從前那飽受欺辱的模樣!!』【動態歌詞Lyrics】

Pinyin Lyrics 南征北戰 – 生來倔強 (Sheng Lai Jue Qiang) 歌词

Singer: 南征北戰
Title: 生來倔強 (Sheng Lai Jue Qiang)

有一種力量無人能抵擋
You yizhong liliang wuren neng didang

Read more