[Pinyin Lyrics] 可樂就是力量 – Ai De Xin Tiao Sheng 愛的心跳聲

Pinyin Lyrics 可樂就是力量 – Ai De Xin Tiao Sheng 愛的心跳聲

我不用說就能很懂我 這個世界有你足夠
Wǒ bùyòng shuō jiù néng hěn dǒng wǒ zhège shìjiè yǒu nǐ zúgòu
像星球圍繞著 這種甜蜜是最好的
xiàng xīngqiú wéiràozhe zhè zhǒng tiánmì shì zuì hǎo de

Read more