Pinyin Lyrics 台北公案 – 朋友Bang Bang Bang不見 (Peng Youbang Bang Bang Bu Jian) 歌词

Pinyin Lyrics 台北公案 – 朋友Bang Bang Bang不見 (Peng Youbang Bang Bang Bu Jian) 歌词

Singer: 台北公案
Title: 朋友Bang Bang Bang不見 (Peng Youbang Bang Bang Bu Jian)

Bang Bang Bang
我只來給老闆們Bang錢錢
Continue reading “Pinyin Lyrics 台北公案 – 朋友Bang Bang Bang不見 (Peng Youbang Bang Bang Bu Jian) 歌词”

Pinyin Lyrics 台北公案 – 滑手機是對的 (Hua Shou Ji Shi Dui De) (Live 後山埤) 歌词

滑手機是對的 (短版)

Pinyin Lyrics 台北公案 – 滑手機是對的 (Hua Shou Ji Shi Dui De) (Live 後山埤) 歌词

Singer: 台北公案
Title: 滑手機是對的 (Hua Shou Ji Shi Dui De) (Live 後山埤)

看你的手機 再滑久一點
Kan ni de shouji zai hua jiu yidian
Continue reading “Pinyin Lyrics 台北公案 – 滑手機是對的 (Hua Shou Ji Shi Dui De) (Live 後山埤) 歌词”