Pinyin Lyrics ODD0468 / 台燈 / M.ME-M4D / 蘿卜哥哥smile – 地鐵等待 Di Tie Deng Dai

Pinyin Lyrics ODD0468 / 台燈 / M.ME-M4D / 蘿卜哥哥smile – 地鐵等待 Di Tie Deng Dai

蘿卜:
Luóbo:
我的眼睛望著窗外
Wǒ de yǎnjīng wàngzhe chuāngwài
幻想如何對你表白
huànxiǎng rúhé duì nǐ biǎobái
Continue reading “Pinyin Lyrics ODD0468 / 台燈 / M.ME-M4D / 蘿卜哥哥smile – 地鐵等待 Di Tie Deng Dai”