Pinyin Lyrics Yi Kou Tian 一口甜, 吃可愛多嗎 – 是心動啊 Shi Xin Dong A 歌词

Pinyin Lyrics Yi Kou Tian 一口甜, 吃可愛多嗎 – 是心動啊 Shi Xin Dong A 歌词

Singer: Yi Kou Tian 一口甜, 吃可愛多嗎
Title: 是心動啊 Shi Xin Dong A

街角的那個風鈴 被風吹得咚咚叮叮
Jiējiǎo dì nàgè fēnglíng bèi fēngchuī dé dōng dōng dīng dīng

Read more