Pinyin Lyrics 同心少兒合唱隊 – 夏天的名字 (Xia Tian De Ming Zi) 歌词

《夏天的名字》歌曲MV,关注流动儿童外来务工人员子女教育,同心实验学校学生集体创作曲,段玉作曲,同心少儿合唱队演唱 超清视频 #中国草根公益

Pinyin Lyrics 同心少兒合唱隊 – 夏天的名字 (Xia Tian De Ming Zi) 歌词

Singer: 同心少兒合唱隊
Title: 夏天的名字 (Xia Tian De Ming Zi)

滿天飛絮 飛呀飛
Mantianfei xu fei ya fei

Read more