Pinyin Lyrics Wang Li Xin 王櫟鑫 & 周文傑 (Kenzy 小春) – 我的告白 Wo De Gao Bai 歌词

Pinyin Lyrics Wang Li Xin 王櫟鑫 & 周文傑 (Kenzy 小春) – 我的告白 Wo De Gao Bai 歌词

Singer: Wang Li Xin 王櫟鑫 & 周文傑 (Kenzy 小春)
Title: 我的告白 Wo De Gao Bai

王櫟鑫:
wáng lì xīn :
Girl
別笑 莫名其妙地
bié xiào mò míng qí miào dì

Read more