Pinyin Lyrics 綠皮車 (沙寶亮, 巫啟賢, 周曉鷗) – 痛快的活 Tong Kuai De Huo 歌词

Pinyin Lyrics 綠皮車 (沙寶亮, 巫啟賢, 周曉鷗) – 痛快的活 Tong Kuai De Huo 歌词

Singer: 綠皮車 (沙寶亮, 巫啟賢, 周曉鷗)
Title: 痛快的活 Tong Kuai De Huo

巫啟賢:
wū qǐ xián :
你說你日子不好過
nǐ shuō nǐ rì zǐ bù hǎo guò

Read more