Pinyin Lyrics 周華健, 謝文德, 戴荃, 王思遠 – 人中呂布 Ren Zhong Lu Bu The One 歌词

Pinyin Lyrics 周華健, 謝文德, 戴荃, 王思遠 – 人中呂布 Ren Zhong Lu Bu The One 歌词

董卓:雲中龍、風中虎;人中呂布,馬中赤兔。
dǒngzhuō: Yún zhōng lóng, fēng zhōng hǔ; rén zhōng lǚbù, mǎ zhōng chì tù.

Read more