Pinyin Lyrics 地下國度 – 終有一天 (Zhong You Yi Tian) (One Day) 歌词

地下國度《One Day 終有一天》官方MV

Pinyin Lyrics 地下國度 – 終有一天 (Zhong You Yi Tian) (One Day) 歌词

Singer: 地下國度
Title: 終有一天 (Zhong You Yi Tian) (One Day)

One day I will be fly away
麥克風正燙 讓這舞台炸 當我在這唱 從來沒在怕
Continue reading “Pinyin Lyrics 地下國度 – 終有一天 (Zhong You Yi Tian) (One Day) 歌词”