Pinyin Lyrics 孟大C – 我們總會在未來相遇 Wo Meng Zong Hui Zai Wei Lai Xiang Yu 歌词

Pinyin Lyrics 孟大C – 我們總會在未來相遇 Wo Meng Zong Hui Zai Wei Lai Xiang Yu 歌词

Singer: 孟大C
Title: 我們總會在未來相遇 Wo Meng Zong Hui Zai Wei Lai Xiang Yu

光和光總在黑夜里相遇 生活啊不如意 常把我們困在原地
Guāng héguāng zǒng zài hēiyè lǐ xiāngyù shēnghuó a bùrúyì cháng bǎ wǒmen kùn zàiyuán dì
Continue reading “Pinyin Lyrics 孟大C – 我們總會在未來相遇 Wo Meng Zong Hui Zai Wei Lai Xiang Yu 歌词”