Pinyin Lyrics 宋孟君, 賀一航 – Mei You Ren Hui Hai Pa Shi Qu Wo 沒有人會害怕失去我

Pinyin Lyrics 宋孟君, 賀一航 – Mei You Ren Hui Hai Pa Shi Qu Wo 沒有人會害怕失去我

試著習慣 順其自然 卻活得那麼心酸
Shìzhe xíguàn shùn qí zìrán què huó dé nàme xīnsuān
感情的路 才走一半 分開理由多委婉
gǎnqíng de lù cái zǒu yībàn fēnkāi lǐyóu duō wěiwǎn
Continue reading “Pinyin Lyrics 宋孟君, 賀一航 – Mei You Ren Hui Hai Pa Shi Qu Wo 沒有人會害怕失去我”