Pinyin Lyrics 小天才鸭 – I’M YOURS PT2 —1分钟完整版 (I”m Yours Pt2 —1 Fen Zhong Wan Zheng Ban) (翻自 h3R3) 歌词

小天才鴨 - I‘M YOURS PT.2—吉他版(翻自 h3R3) 『girl 我站左邊你嘟着嘴緊靠右』【動態歌詞Lyrics】

Pinyin Lyrics 小天才鸭 – I’M YOURS PT2 —1分钟完整版 (I”m Yours Pt2 —1 Fen Zhong Wan Zheng Ban) (翻自 h3R3) 歌词

Singer: 小天才鸭
Title: I’M YOURS PT2 —1分钟完整版 (I”m Yours Pt2 —1 Fen Zhong Wan Zheng Ban) (翻自 h3R3)

girl 我站左边你嘟着嘴紧靠右
Girl wo zhan zuobian ni duzhe zui jin kao you

Read more