Pinyin Lyrics 小小湯 feat. 陳之漢(館長) 大隸 – 惡名昭彰 Notorious

小小湯 feat. 陳之漢(館長) 大隸 《惡名昭彰Notorious》Official Audio

Pinyin Lyrics 小小湯 feat. 陳之漢(館長) 大隸 – 惡名昭彰 Notorious

館長:
Guǎnzhǎng:
我不懂什麼叫害怕也不管別人怎麼說我我認為對的事情我就會全力去做
Wǒ bù dǒng shénme jiào hàipà yě bùguǎn biérén zěnme shuō wǒ wǒ rènwéi duì de shìqíng wǒ jiù huì quánlì qù zuò

Read more