Pinyin Lyrics 少女卡拉 – Hé Ên-têu lòi khon(Hé Ên兜來看) 歌词

2020客家流行音樂大賽 Siàu-lú khah-lah / 少女卡拉-Hé Ên-têu lòi khon

Pinyin Lyrics 少女卡拉 – Hé Ên-têu lòi khon(Hé Ên兜來看) 歌词

Singer: 少女卡拉
Title: Hé Ên-têu lòi khon(Hé Ên兜來看)

hé ên-têu lòi khon
He en-teu loi khon
Continue reading “Pinyin Lyrics 少女卡拉 – Hé Ên-têu lòi khon(Hé Ên兜來看) 歌词”

Pinyin Lyrics 少女卡拉 – Hí ngì it phién mak-thièn(許你一片麥田) 歌词

Pinyin Lyrics 少女卡拉 – Hí ngì it phién mak-thièn(許你一片麥田) 歌词

Singer: 少女卡拉
Title: Hí ngì it phién mak-thièn(許你一片麥田)

kîm vòng mak-long tshiin-tshiin súi-vùn
Kim vong mak-long tshiin-tshiin sui-vun
Continue reading “Pinyin Lyrics 少女卡拉 – Hí ngì it phién mak-thièn(許你一片麥田) 歌词”