Pinyin Lyrics 彼岸曙光 – 破曉 S.U.N.R.I.S.E. (Po Xiao S.U.N.R.I.S.E.) 歌词

Pinyin Lyrics 彼岸曙光 – 破曉 S.U.N.R.I.S.E. (Po Xiao S.U.N.R.I.S.E.) 歌词

Singer: 彼岸曙光
Title: 破曉 S.U.N.R.I.S.E. (Po Xiao S.U.N.R.I.S.E.)

什麼時候思緒空洞讓自己顯得消瘦
Shenme shihou sixu kongdong rang ziji xiande xiaoshou
Continue reading “Pinyin Lyrics 彼岸曙光 – 破曉 S.U.N.R.I.S.E. (Po Xiao S.U.N.R.I.S.E.) 歌词”