Pinyin Lyrics 快遞陽光 – 快遞陽光 (Kuai Di Yang Guang) 歌词

群星【快遞陽光】官方版MV【公益歌曲】(演唱 / 方泂鑌、宇珩、伍家輝、方炯鎵、 碰碰(捷憶、Gaston)、周金亮、 陳炳順、吳柳瑩、劉思延、余若岑、 鄭翰、文冬啟智少兒合唱團)

Pinyin Lyrics 快遞陽光 – 快遞陽光 (Kuai Di Yang Guang) 歌词

Singer: 快遞陽光
Title: 快遞陽光 (Kuai Di Yang Guang)

(方泂鑌)剛一推開窗 烏雲蓋頭上
(Fangjiongbin) gangyi tui kai chuang wuyun gaitou shang

Read more