Pinyin Lyrics 隔壁老樊 – 我的姑娘 她在远方 Wo De Gu Niang Ta Zai Yuan Fang 歌词

Pinyin Lyrics 隔壁老樊 – 我的姑娘 她在远方 Wo De Gu Niang Ta Zai Yuan Fang 歌词

Singer: 隔壁老樊
Title: 我的姑娘 她在远方 Wo De Gu Niang Ta Zai Yuan Fang

当初我爱的姑娘现在在远方 别人的怀里取暖
Dāngchū wǒ ài de gūniáng xiànzài zài yuǎnfāng biérén de huái lǐ qǔnuǎn
Continue reading “Pinyin Lyrics 隔壁老樊 – 我的姑娘 她在远方 Wo De Gu Niang Ta Zai Yuan Fang 歌词”