Pinyin Lyrics 風的來信 (影視劇《下一站是幸福》片頭曲) – 風的來信 (Feng De Lai Xin) (影視劇下一站是幸福片頭曲) (Letter from the Wind) 歌词

 
Pinyin Lyrics 風的來信 (影視劇《下一站是幸福》片頭曲) – 風的來信 (Feng De Lai Xin) (影視劇下一站是幸福片頭曲) (Letter from the Wind) 歌词

Singer: 風的來信 (影視劇《下一站是幸福》片頭曲)
Title: 風的來信 (Feng De Lai Xin) (影視劇下一站是幸福片頭曲) (Letter from the Wind)

吹過山谷 吹過天空
Chuiguo shangu chuiguo tiankong

Read more