Pinyin Lyrics ANU – 重逢 (Zhong Feng) 歌词

 
重逢 (Zhong Feng) Lyrics – ANU

Singer: ANU
Title: 重逢 (Zhong Feng)

ལ་ལུང་བརྒལ་ཏེ་ཁྱོད་བཙལ་ལ་ཡོང་དུས་ན། ནོར་ནོར་མེད་དེ་ཡིན་ནོ།
La lung brgal te khyod btsal la yong dus na/ nor nor med de yin no/

Read more

Pinyin Lyrics ANU – 守望 (Shou Wang) 歌词

 
守望 (Shou Wang) Lyrics – ANU

Singer: ANU
Title: 守望 (Shou Wang)

ས་སྟིང་གི་མཛེས་སྡུག་ཚང་མ་བརྩེ་བ་ཚང་མ་དེ་རིང་ལ་འཛོམས་སོང་།
Sa sting gi mdzes sdug tshang ma brtse ba tshang ma de ring la’dzoms song/

Read more