Pinyin Lyrics Chang Zong 暢總 – Bie Rang Ai Ni De Ren Deng Tai Jiu 別讓愛你的人等太久

 
Pinyin Lyrics Chang Zong 暢總 – Bie Rang Ai Ni De Ren Deng Tai Jiu 別讓愛你的人等太久

落葉泛黃 又迎來一個秋 片片相思 細數著哀愁
Luòyè fàn huáng yòu yíng lái yīgè qiū piàn piàn xiāngsī xì shùzhe āichóu
當初的你 執意要走 掙脫了我 苦苦的挽留
dāngchū de nǐ zhíyì yào zǒu zhēngtuōle wǒ kǔ kǔ de wǎnliú

Read more