Pinyin Lyrics An Qi (安崎), Fu Ya Ning (符雅凝), Jin Yang Yang (靳阳阳), Li Yi Chen (李依宸), SNH48莫寒 – 有点甜 (You Dian Tian) 歌词

 
Pinyin Lyrics An Qi (安崎), Fu Ya Ning (符雅凝), Jin Yang Yang (靳阳阳), Li Yi Chen (李依宸), SNH48莫寒 – 有点甜 (You Dian Tian) 歌词

Singer: An Qi (安崎), Fu Ya Ning (符雅凝), Jin Yang Yang (靳阳阳), Li Yi Chen (李依宸), SNH48莫寒
Title: 有点甜 (You Dian Tian)

Lee gunho @ Team N Genius
是你让我看见

Read more

Pinyin Lyrics An Qi (安崎), Fu Ya Ning (符雅凝), Kong Xue Er (孔雪儿), Liu Yu Xin (刘雨昕), Li Yi Chen (李依宸) – 十面埋伏2 (Shi Mian Mai Fu2) (练习室版) 歌词

 
Pinyin Lyrics An Qi (安崎), Fu Ya Ning (符雅凝), Kong Xue Er (孔雪儿), Liu Yu Xin (刘雨昕), Li Yi Chen (李依宸) – 十面埋伏2 (Shi Mian Mai Fu2) (练习室版) 歌词

Singer: An Qi (安崎), Fu Ya Ning (符雅凝), Kong Xue Er (孔雪儿), Liu Yu Xin (刘雨昕), Li Yi Chen (李依宸)
Title: 十面埋伏2 (Shi Mian Mai Fu2) (练习室版)

Lee gunho @ Team N Genius
力拔山河气盖世

Read more