Pinyin Lyrics Gen Ga (根呷) – 布姆次仁措姆 (Bu Mu Ci Ren Cuo Mu) 歌词

Pinyin Lyrics Gen Ga (根呷) – 布姆次仁措姆 (Bu Mu Ci Ren Cuo Mu) 歌词

Singer: Gen Ga (根呷)
Title: 布姆次仁措姆 (Bu Mu Ci Ren Cuo Mu)

ངས་ད་ཐེངས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོའི་བོད་ཡིག་གཞས་ཚིག་བྲིས་ཡོད་པས། མཉན་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་ཞུ། བཅས་བསྟན་ལྷུན་ནས།
Ngas da thengs bu mo tshe ring mtsho mo’i bod yig gzhas tshig bris yod pas/ mnyan pa po rnams kyi rgyab skyor yod pa zhu/ bcas bstan lhun nas/

Read more