Pinyin Lyrics Qing Nong (清弄), Gui Xian Ren (龟仙人) – 芳华误 (Fang Hua Wu) (纯歌版) 歌词

Chinese Music - 芳华误 - 清弄&龟仙人

Pinyin Lyrics Qing Nong (清弄), Gui Xian Ren (龟仙人) – 芳华误 (Fang Hua Wu) (纯歌版) 歌词

Singer: Qing Nong (清弄), Gui Xian Ren (龟仙人)
Title: 芳华误 (Fang Hua Wu) (纯歌版)

舞剑器 惊见霓裳羽衣
Wu jian qi jing jian nishang yuyi
Continue reading “Pinyin Lyrics Qing Nong (清弄), Gui Xian Ren (龟仙人) – 芳华误 (Fang Hua Wu) (纯歌版) 歌词”