Pinyin Lyrics 七赫兹乐队, Liu Wen Jun (刘文君), Liu Jun Ge (刘郡格), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Guo Han Long (郭翰龙) – 与你无关 (Yu Ni Wu Guan) 歌词

Pinyin Lyrics 七赫兹乐队, Liu Wen Jun (刘文君), Liu Jun Ge (刘郡格), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Guo Han Long (郭翰龙) – 与你无关 (Yu Ni Wu Guan) 歌词

Singer: 七赫兹乐队, Liu Wen Jun (刘文君), Liu Jun Ge (刘郡格), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Guo Han Long (郭翰龙)
Title: 与你无关 (Yu Ni Wu Guan)

一颗心沉沉浮浮
Yi ke xin chen chenfu fu
Continue reading “Pinyin Lyrics 七赫兹乐队, Liu Wen Jun (刘文君), Liu Jun Ge (刘郡格), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Guo Han Long (郭翰龙) – 与你无关 (Yu Ni Wu Guan) 歌词”

Pinyin Lyrics Qi He Zi (柒赫兹), Guo Han Long (郭翰龙), Liu Jun Ge (刘郡格), Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Ai Di (艾迪), Sun Chen Yi (孙辰逸) – 归零 (Gui Ling) 歌词

Pinyin Lyrics Qi He Zi (柒赫兹), Guo Han Long (郭翰龙), Liu Jun Ge (刘郡格), Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Ai Di (艾迪), Sun Chen Yi (孙辰逸) – 归零 (Gui Ling) 歌词

Singer: Qi He Zi (柒赫兹), Guo Han Long (郭翰龙), Liu Jun Ge (刘郡格), Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Ai Di (艾迪), Sun Chen Yi (孙辰逸)
Title: 归零 (Gui Ling)

缓缓披件外套
Huan huan pi jian waitao
Continue reading “Pinyin Lyrics Qi He Zi (柒赫兹), Guo Han Long (郭翰龙), Liu Jun Ge (刘郡格), Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Ai Di (艾迪), Sun Chen Yi (孙辰逸) – 归零 (Gui Ling) 歌词”

Pinyin Lyrics Qi He Zi (柒赫兹), Guo Han Long (郭翰龙), Liu Jun Ge (刘郡格), Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Ai Di (艾迪), Sun Chen Yi (孙辰逸) – 给你看 (Gei Ni Kan) 歌词

Pinyin Lyrics Qi He Zi (柒赫兹), Guo Han Long (郭翰龙), Liu Jun Ge (刘郡格), Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Ai Di (艾迪), Sun Chen Yi (孙辰逸) – 给你看 (Gei Ni Kan) 歌词

Singer: Qi He Zi (柒赫兹), Guo Han Long (郭翰龙), Liu Jun Ge (刘郡格), Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Ai Di (艾迪), Sun Chen Yi (孙辰逸)
Title: 给你看 (Gei Ni Kan)

One two three go
真的非常疲倦了
Continue reading “Pinyin Lyrics Qi He Zi (柒赫兹), Guo Han Long (郭翰龙), Liu Jun Ge (刘郡格), Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Ai Di (艾迪), Sun Chen Yi (孙辰逸) – 给你看 (Gei Ni Kan) 歌词”

Pinyin Lyrics Liu Wen Jun (刘文君), Liu Jun Ge (刘郡格), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Ai Di (艾迪), Guo Han Long (郭翰龙) – 我期待 (Wo Qi Dai) 歌词

Pinyin Lyrics Liu Wen Jun (刘文君), Liu Jun Ge (刘郡格), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Ai Di (艾迪), Guo Han Long (郭翰龙) – 我期待 (Wo Qi Dai) 歌词

Singer: Liu Wen Jun (刘文君), Liu Jun Ge (刘郡格), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Ai Di (艾迪), Guo Han Long (郭翰龙)
Title: 我期待 (Wo Qi Dai)

SAY GOODBYE
回到我最初的爱 回到童贞的神采
Continue reading “Pinyin Lyrics Liu Wen Jun (刘文君), Liu Jun Ge (刘郡格), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Ai Di (艾迪), Guo Han Long (郭翰龙) – 我期待 (Wo Qi Dai) 歌词”

Pinyin Lyrics Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Ai Di (艾迪), Guo Han Long (郭翰龙) – 无名之辈 (Wu Ming Zhi Bei) 歌词

【LIVE公演】郭翰龙刘文君《无名之辈》完整版,摇滚情怀唱哭三总裁《我们的乐队》Me To Us LIVE【芒果TV音乐频道HD】

Pinyin Lyrics Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Ai Di (艾迪), Guo Han Long (郭翰龙) – 无名之辈 (Wu Ming Zhi Bei) 歌词

Singer: Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Ai Di (艾迪), Guo Han Long (郭翰龙)
Title: 无名之辈 (Wu Ming Zhi Bei)

城市黎明的灯火
Chengshi liming de denghuo
Continue reading “Pinyin Lyrics Liu Wen Jun (刘文君), Hu Shi Ze (胡仕泽), Sun Chen Yi (孙辰逸), Ai Di (艾迪), Guo Han Long (郭翰龙) – 无名之辈 (Wu Ming Zhi Bei) 歌词”