Pinyin Lyrics Huo Zun (霍尊), Li Shang (李尚), Ye Yi Si (叶逸斯), Piao San Ye (瓢三爷), Liu Zi Chen (刘子琛), Chai Yun Zhe (柴昀喆) – 映山红 (Ying Shan Hong) 歌词

【霍尊战队】发财发福,其乐融融!乐火火战队用民乐给大家拜个早年!| 国乐大典第三季第9期

Pinyin Lyrics Huo Zun (霍尊), Li Shang (李尚), Ye Yi Si (叶逸斯), Piao San Ye (瓢三爷), Liu Zi Chen (刘子琛), Chai Yun Zhe (柴昀喆) – 映山红 (Ying Shan Hong) 歌词

Singer: Huo Zun (霍尊), Li Shang (李尚), Ye Yi Si (叶逸斯), Piao San Ye (瓢三爷), Liu Zi Chen (刘子琛), Chai Yun Zhe (柴昀喆)
Title: 映山红 (Ying Shan Hong)

夜半三更哟盼天明
Yeban san geng yo pan tianming

Read more

Pinyin Lyrics Huo Zun (霍尊), Yang Kun (杨崑), Hu Wen Hao (胡文豪), Li Cheng Zu (李澄祖) – 西泠不冷 (Xi Ling Bu Leng) 歌词

[Vietsub+pinyin] Hồ sơn ký - Hoắc Tôn | 湖山记 - 霍尊《西泠印社》之《孤山路31号》主题曲

Pinyin Lyrics Huo Zun (霍尊), Yang Kun (杨崑), Hu Wen Hao (胡文豪), Li Cheng Zu (李澄祖) – 西泠不冷 (Xi Ling Bu Leng) 歌词

Singer: Huo Zun (霍尊), Yang Kun (杨崑), Hu Wen Hao (胡文豪), Li Cheng Zu (李澄祖)
Title: 西泠不冷 (Xi Ling Bu Leng)

⼀湖碧⽔ 看落纸云烟
Yi hu bi shui kan luo zhi yunyan

Read more