Pinyin Lyrics 气运联盟, Hu Yu Tong (胡宇桐), Tian Hong Jie (田鸿杰), Li Run Qi (李润祺), Ma Zhe (马哲), Zhao Ke (赵珂) – 气运联盟 (Qi Yun Lian Meng) (原创) 歌词

 
Pinyin Lyrics 气运联盟, Hu Yu Tong (胡宇桐), Tian Hong Jie (田鸿杰), Li Run Qi (李润祺), Ma Zhe (马哲), Zhao Ke (赵珂) – 气运联盟 (Qi Yun Lian Meng) (原创) 歌词

Singer: 气运联盟, Hu Yu Tong (胡宇桐), Tian Hong Jie (田鸿杰), Li Run Qi (李润祺), Ma Zhe (马哲), Zhao Ke (赵珂)
Title: 气运联盟 (Qi Yun Lian Meng) (原创)

该跨过的 都跨过了
Gai kuaguo de dou kuaguole

Read more

Pinyin Lyrics 气运联盟, Hu Yu Tong (胡宇桐), Tian Hong Jie (田鸿杰), Li Run Qi (李润祺), Ma Zhe (马哲), Zhao Ke (赵珂), Jiao Mai Qi (焦迈奇) – 回来 (Hui Lai) 歌词

 
Pinyin Lyrics 气运联盟, Hu Yu Tong (胡宇桐), Tian Hong Jie (田鸿杰), Li Run Qi (李润祺), Ma Zhe (马哲), Zhao Ke (赵珂), Jiao Mai Qi (焦迈奇) – 回来 (Hui Lai) 歌词

Singer: 气运联盟, Hu Yu Tong (胡宇桐), Tian Hong Jie (田鸿杰), Li Run Qi (李润祺), Ma Zhe (马哲), Zhao Ke (赵珂), Jiao Mai Qi (焦迈奇)
Title: 回来 (Hui Lai)

打开这深夜抚摸寒星光
dǎkāi zhè shēnyè fǔmō hán xīngguāng

Read more