Pinyin Lyrics Melvin Sia 謝佳見 – 最幸福的你 As You Wish Zui Xing Fu De Ni 歌词

 Pinyin Lyrics Melvin Sia 謝佳見 – 最幸福的你 As You Wish Zui Xing Fu De Ni 歌词

好想問 怎麽辦 當你離開 而我還在原地等待
Hǎo xiǎng wèn zěnmó bàn dāng nǐ líkāi ér wǒ hái zàiyuán dì děngdài
沒人過來 等著被猜 就求你能給我存在
méi rén guòlái děngzhe bèi cāi jiù qiú nǐ néng gěi wǒ cúnzài

Read more