Lyrics Bao Lin (暴林), Qiao Ling Er (乔玲儿) – 老公与老婆 (Lao Gong Yu Lao Po) (DJ默涵版) 歌词

 
老公与老婆 (Lao Gong Yu Lao Po) (DJ默涵版) Lyrics – Bao Lin (暴林), Qiao Ling Er (乔玲儿)

Singer: Bao Lin (暴林), Qiao Ling Er (乔玲儿)
Title: 老公与老婆 (Lao Gong Yu Lao Po) (DJ默涵版)

就已经选择 做彼此的守护者
就已经选择 做唯一的那一个

Read more