Pinyin Lyrics Yang Zi 楊紫, Ren Xian Qi 任賢齊 & Ou Yang Jin 歐陽靖 – 打破沉默 Da Po Chen Mo (沉默的證人 A Silent Witness OST) 歌词

 
Pinyin Lyrics Yang Zi 楊紫, Ren Xian Qi 任賢齊 & Ou Yang Jin 歐陽靖 – 打破沉默 Da Po Chen Mo (沉默的證人 A Silent Witness OST) 歌词

如果說那痛苦是傷的紗布
rú guǒ shuō nà tòng kǔ shì shāng de shā bù

Read more