Pinyin Lyrics 额尔古纳乐队, Shang Wen Jie (尚雯婕) – 布里亚特舞曲 + 牧马人之歌 (Bu Li Ya Te Wu Qu + Mu Ma Ren Zhi Ge) 歌词

 
布里亚特舞曲 + 牧马人之歌 (Bu Li Ya Te Wu Qu + Mu Ma Ren Zhi Ge) Lyrics – 额尔古纳乐队, Shang Wen Jie (尚雯婕)

Singer: 额尔古纳乐队, Shang Wen Jie (尚雯婕)
Title: 布里亚特舞曲 + 牧马人之歌 (Bu Li Ya Te Wu Qu + Mu Ma Ren Zhi Ge)

《牧马人之歌》
“Mumaren zhi ge”

Read more