Pinyin Lyrics Li Meng Qi (李梦琦), Bian Ka (卞卡), AKB48CHINA-刘念, SNH48李佳恩, Xu Xiao Han (许潇晗) – I’m Not Yours (纯享版) 歌词

 
Pinyin Lyrics Li Meng Qi (李梦琦), Bian Ka (卞卡), AKB48CHINA-刘念, SNH48李佳恩, Xu Xiao Han (许潇晗) – I’m Not Yours (纯享版) 歌词

Singer: Li Meng Qi (李梦琦), Bian Ka (卞卡), AKB48CHINA-刘念, SNH48李佳恩, Xu Xiao Han (许潇晗)
Title: I’m Not Yours (纯享版)

Each time you failed
You just called me your girl

Read more

Pinyin Lyrics Zheng Nai Xin (郑乃馨), Hu Ma Er (胡玛尔), Hu Jia Xin (胡嘉欣), Kang Xi (康汐), SNH48李佳恩, Wu Ya Lu (伍雅露), Ding Yu Xi (丁禹兮) – 着迷 Lost in ME (Zhe Mi Lost In Me) 歌词

 
Pinyin Lyrics Zheng Nai Xin (郑乃馨), Hu Ma Er (胡玛尔), Hu Jia Xin (胡嘉欣), Kang Xi (康汐), SNH48李佳恩, Wu Ya Lu (伍雅露), Ding Yu Xi (丁禹兮) – 着迷 Lost in ME (Zhe Mi Lost In Me) 歌词

Singer: Zheng Nai Xin (郑乃馨), Hu Ma Er (胡玛尔), Hu Jia Xin (胡嘉欣), Kang Xi (康汐), SNH48李佳恩, Wu Ya Lu (伍雅露), Ding Yu Xi (丁禹兮)
Title: 着迷 Lost in ME (Zhe Mi Lost In Me)

Don’t make a sound
泄露内心多慌张

Read more