Pinyin Lyrics Li Yu 李雨 feat. Wang Er Lang 王貳浪 – 一個一個人 Yi Ge Yi Ge Ren One Person 歌词

Pinyin Lyrics Li Yu 李雨 feat. Wang Er Lang 王貳浪 – 一個一個人 Yi Ge Yi Ge Ren One Person 歌词

Singer: Li Yu 李雨 feat. Wang Er Lang 王貳浪
Title: 一個一個人 Yi Ge Yi Ge Ren One Person

只好任其始終
Zhǐhǎo rèn qí shǐzhōng
Continue reading “Pinyin Lyrics Li Yu 李雨 feat. Wang Er Lang 王貳浪 – 一個一個人 Yi Ge Yi Ge Ren One Person 歌词”