Pinyin Lyrics Xiao Bing Chih 蕭秉治 – 痛快世代 Tong Kuai Shi Dai Extraordinary Generation 歌词

Pinyin Lyrics Xiao Bing Chih 蕭秉治 – 痛快世代 Tong Kuai Shi Dai Extraordinary Generation 歌词

Singer: Xiao Bing Chih 蕭秉治
Title: 痛快世代 Tong Kuai Shi Dai Extraordinary Generation

我不曾低頭妥協平凡
Wǒ bùcéng dītóu tuǒxié píngfán
Continue reading “Pinyin Lyrics Xiao Bing Chih 蕭秉治 – 痛快世代 Tong Kuai Shi Dai Extraordinary Generation 歌词”