Pinyin Lyrics Xie Chun Hua 謝春花 – 最想要的生活就在現在 Zui Xiang Yao De Sheng Huo Jiu Zai Xian Zai 歌词

 
Pinyin Lyrics Xie Chun Hua 謝春花 – 最想要的生活就在現在 Zui Xiang Yao De Sheng Huo Jiu Zai Xian Zai 歌词

Singer: Xie Chun Hua 謝春花
Title: 最想要的生活就在現在 Zui Xiang Yao De Sheng Huo Jiu Zai Xian Zai

當窗外的時間 變得與我沒有關聯
Dāng chuāngwài de shíjiān biàn dé yǔ wǒ méiyǒu guānlián

Read more