Pinyin Lyrics Li Meng Qi (李梦琦), Bian Ka (卞卡), AKB48CHINA-刘念, SNH48李佳恩, Xu Xiao Han (许潇晗) – I’m Not Yours (纯享版) 歌词

 
Pinyin Lyrics Li Meng Qi (李梦琦), Bian Ka (卞卡), AKB48CHINA-刘念, SNH48李佳恩, Xu Xiao Han (许潇晗) – I’m Not Yours (纯享版) 歌词

Singer: Li Meng Qi (李梦琦), Bian Ka (卞卡), AKB48CHINA-刘念, SNH48李佳恩, Xu Xiao Han (许潇晗)
Title: I’m Not Yours (纯享版)

Each time you failed
You just called me your girl

Read more

Pinyin Lyrics Liu Xie Ning (刘些宁), AKB48CHINA-刘念, Wang Ke (王柯), Xu Xiao Han (许潇晗), Zhu Zhu Ai (朱主爱), Wang Da Lu (王大陆) – 每天起来唱一遍 (Mei Tian Qi Lai Chang Yi Bian) 歌词

 
Pinyin Lyrics Liu Xie Ning (刘些宁), AKB48CHINA-刘念, Wang Ke (王柯), Xu Xiao Han (许潇晗), Zhu Zhu Ai (朱主爱), Wang Da Lu (王大陆) – 每天起来唱一遍 (Mei Tian Qi Lai Chang Yi Bian) 歌词

Singer: Liu Xie Ning (刘些宁), AKB48CHINA-刘念, Wang Ke (王柯), Xu Xiao Han (许潇晗), Zhu Zhu Ai (朱主爱), Wang Da Lu (王大陆)
Title: 每天起来唱一遍 (Mei Tian Qi Lai Chang Yi Bian)

嗯哼 嗯哼
N heng n heng

Read more