Pinyin Lyrics Zhang Hao 張昊, Liu Bing Xin 劉柄鑫, Pai Ke Te 派克特 – 人海人山 Ren Hai Ren Shan 歌词

 
Pinyin Lyrics Zhang Hao 張昊, Liu Bing Xin 劉柄鑫, Pai Ke Te 派克特 – 人海人山 Ren Hai Ren Shan 歌词

都說生命結束的時候就會自動回歸星辰
Dōu shuō shēngmìng jiéshù de shíhòu jiù huì zìdòng huíguī xīngchén

Read more