Pinyin Lyrics Oya 孫浩然 – 我不想再被打擾 Wo Bu Xiang Zai Bei Da Rao I Don’t Want to Be Disturbed 歌词

Pinyin Lyrics Oya 孫浩然 – 我不想再被打擾 Wo Bu Xiang Zai Bei Da Rao I Don’t Want to Be Disturbed 歌词

Singer: Oya 孫浩然
Title: 我不想再被打擾 Wo Bu Xiang Zai Bei Da Rao I Don’t Want to Be Disturbed

我不想再被打擾 所有的糾纏我都不再計較
Wǒ bùxiǎng zài bèi dǎrǎo suǒyǒu de jiūchán wǒ dū bù zài jìjiào
Continue reading “Pinyin Lyrics Oya 孫浩然 – 我不想再被打擾 Wo Bu Xiang Zai Bei Da Rao I Don’t Want to Be Disturbed 歌词”