Pinyin Lyrics Bai Song 柏松 – 世間美好與你環環相扣 Shi Jian Mei Hao Yu Ni Huan Huan Xiang Kou 歌词

 
Pinyin Lyrics Bai Song 柏松 – 世間美好與你環環相扣 Shi Jian Mei Hao Yu Ni Huan Huan Xiang Kou 歌词

Singer: Bai Song 柏松
Title: 世間美好與你環環相扣 Shi Jian Mei Hao Yu Ni Huan Huan Xiang Kou

偏偏秉燭夜 遊 午夜星辰 似奔走之友
Piānpiān bǐngzhú yè yóu wǔyè xīngchén shì bēnzǒu zhī yǒu

Read more