Pinyin Lyrics JJ Lin 林俊杰 – Ai Yao Zen Me Shuo Chu Kou 爱要怎么说出口 How Do I Express My Love

 
叫我怎么能不难过  妳劝我灭了心中的火
Jiào wǒ zěn me néng bù nán guò nǎi quàn wǒ miè le xīn zhōng de huǒ
我还能够怎么说   怎么说都是错
wǒ hái néng gòu zěn me shuō zěn me shuō dōu shì cuò
妳对我说      离开就会解脱
nǎi duì wǒ shuō lí kāi jiù huì jiě tuō

Read more