Pinyin Lyrics 阿鲁阿卓, 曲比乌力, 吉合拉作, 日哈乡中心校艺术团 – 咏萤火 (Yong Ying Huo) 歌词

Pinyin Lyrics 阿鲁阿卓, 曲比乌力, 吉合拉作, 日哈乡中心校艺术团 – 咏萤火 (Yong Ying Huo) 歌词

Singer: 阿鲁阿卓, 曲比乌力, 吉合拉作, 日哈乡中心校艺术团
Title: 咏萤火 (Yong Ying Huo)

一闪一烁
Yi shan yi shuo

Read more