Pinyin Lyrics 林亭翰 Justin Lin, 楊影 Wing Yang, 周書彥 Ryan Zhou – 我愛你所以每天吃吐司 Toast for Loving U

林亭翰 Justin Lin、楊影 Wing Yang、周書彥 Ryan Zhou - 我愛你所以每天吃吐司 Toast for Loving U(官方歌詞版)

Pinyin Lyrics 林亭翰 Justin Lin, 楊影 Wing Yang, 周書彥 Ryan Zhou – 我愛你所以每天吃吐司 Toast for Loving U

法式英式德式 還有
Fàshì yīng shì dé shì hái yǒu
丹麥吐司
dānmài tǔ sī
Continue reading “Pinyin Lyrics 林亭翰 Justin Lin, 楊影 Wing Yang, 周書彥 Ryan Zhou – 我愛你所以每天吃吐司 Toast for Loving U”